• Home   /  
  • Archive by category "1"

Onderschikkend En Nevenschikkend Argumentative Essay

We onderscheiden de volgende basisvormen van argumentatie:

  1. De enkelvoudige argumentatie
  2. De onderschikkende argumentatie (ook wel ketenargumentatie genoemd)
  3. De nevenschikkende afhankelijke en onafhankelijke argumentatie

1. De enkelvoudige argumentatie

Je onderbouwt je standpunt met één argument.

Voorbeeld:

Zij moet de opvolgster worden van onze coach.
Want zij heeft al veel ervaring.

2. De onderschikkende argumentatie (ook wel ketenargumentatie genoemd)
Bij een onderschikkende argumentatie ondersteunt een argument een reeds genoemd argument.

Schematisch:

Standpunt
argument
argument

Voorbeeld:

Zij  is de juiste persoon voor die baan van boekverkoopster.
Zij heeft ruime ervaring in die branche.
Ze heeft namelijk al twee jaar bij een  Libris boekhandel gewerkt

3. De nevenschikkende argumentatie (vroeger meervoudige argumentatie genoemd)

Bij de nevenschikkende argumentatie onderscheiden we:
een onafhankelijk nevenschikkende argumentatie en
een afhankelijke nevenschikkende argumentatie.

Bij een onafhankelijk nevenschikkende argumentatie gebruik je twee of meer argumenten. De argumenten zijn gelijkwaardig en kun je onderling van plaats verwisselen.

Schematisch:

standpunt
argumentargumentargument

Voorbeeld:

Zij moet de opvolgster worden van onze coach.
Want zij heeft al veel ervaringZij heeft een positieve uistralingBovendien willen we een vrouwelijk coach.

Bij een afhankelijke nevenschikkende argumentatie vormen twee deelargumenten samen een argument. De argumenten onderbouwen samen het standpunt. Alleen in combinatie hebben ze kracht (ze zijn van elkaar afhankelijk).

Schematisch:

standpunt
argument—↑—argument

Voorbeeld:

Je moet minder patat en frikandellen eten.
              ↑
Dit kost je veel geld in de week.—↑—    Je komt niet uit met je zakgeld.
Oefening 1 argumentatiestructuren


Oefening 2 argumentatiestructuren

Voordat je gaat schrijven, begin je met het op een rij zetten van de argumenten. Kies sterke argumenten die overtuigend zijn. Zo veel mogelijk argumenten hebben is niet het belangrijkste van het betoog. De argumenten moeten vooral duidelijk zijn en kloppen. Het standpuntmoet aan de hand van de argumenten stevig onderbouwd zijn.

 

Zet de argumenten die je gaat gebruiken in een argumentatieschema, ook wel argumentatiestructuur genoemd. Een schema geeft een goed overzicht van het betoog. Je ziet of je voldoende argumenten hebt en of ze sterk genoeg zijn.

 

Er zijn vier vormen van argumentatie:

1. Enkelvoudige argumentatie

Bij enkelvoudige argumentatie onderbouw je je standpunt met één argument.
 

 

1. Het openbaar vervoer moet goedkoper worden.

1.1. Hierdoor zullen de files afnemen.


 

2. Meervoudige argumentatie

Bij meervoudige argumentatie gebruik je meer dan één argument. Ieder argument is extra en staat los van de andere argumenten. Meervoudige argumentatie is de sterkste argumentatiestructuur.
 

1. Het openbaar vervoer moet goedkoper worden.

↑                                  ↑

1.1. Hierdoor zullen de files afnemen.                    1.2. Het is beter voor het milieu.


 

3. Nevenschikkende argumentatie

Bij nevenschikkende argumentatie vormen twee deelargumenten samen een argument. De argumenten onderbouwen samen het standpunt. Als je een van de twee ontkracht, klopt je argumentatie niet meer.
 

 

1. We kunnen vanavond niet meer terug naar Amsterdam.

↑                                   ↑

1.1a. Ik heb te veel gedronken.                         1.1b. De treinen rijden niet.


 

4. Onderschikkende argumentatie

Bij onderschikkende argumentatie ondersteunt een argument een ander argument.
 

 

1. De kinderopvang moet goedkoper worden.

1.1. Er zullen meer vrouwen gaan werken.

1.1.1. Er is een groot tekort aan arbeidskrachten.


 

Let op:

  • Zet pijlen in het schema om het onderlinge verband van de argumenten te laten zien.
  • Schrijf in het schema de juiste signaalwoordentussen de argumenten.
  • Voer de want-dus-proef uit als je twijfelt over de volgorde van de argumentatie. Van standpunt naar argument ga je met want, van argument naar standpunt met dus.
  • Kijk bij betooghoe je je argumenten het helderst verwoordt.
  • Beoordeel hierna of je argumentatie aanvaardbaaris.

 

 

 

 

One thought on “Onderschikkend En Nevenschikkend Argumentative Essay

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *